memmemmem Web2Go 對戰棋譜明細
趙治勳 vs SasakiYasushi 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 46574 SasakiYasushi 趙治勳(29) 1985 W+9 221 Teachinggame