memmemmy Web2Go 對戰棋譜明細
隱忍黑衣人 vs 樓蘭孤香 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 12769 隱忍黑衣人 樓蘭孤香 2004-02-16 W+2.5 294 第1期TOM名人戰循環圈賽第四輪