memmemmy Web2Go 對戰棋譜明細
隱忍黑衣人 vs 痄﹛魖F加 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 12603 痄﹛魖F加 隱忍黑衣人 2004-02-21 W+R 136 第1期TOM名人戰循環圈賽第五輪