memmemmy Web2Go 對戰棋譜明細
隱忍黑衣人 vs 和諧 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 13433 隱忍黑衣人 和諧 2004-02-08 W+R 244 第1期TOM名人戰循環圈賽第二輪