memmemmem Web2Go 對戰棋譜明細
揪魔心已死 vs davekitty 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 27575 davekitty 揪魔心已死 2006-02-25 W+1 1/4子 277 第3屆東洋證券杯網絡圍棋大獎賽種子資格賽