mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
硬漢小墩 vs 丹東趙炎 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 49348 硬漢小墩 丹東趙炎 2006-10-09 B+R 165 第8屆TOM名人戰本賽C組第二輪第三局
2 49277 丹東趙炎 硬漢小墩 2006-10-08 W+11 3/4子 255 第8屆TOM名人戰本賽C組第二輪第二局
3 49260 硬漢小墩 丹東趙炎 2006-10-07 W+1/4子 281 第8屆TOM名人戰本賽C組第二輪第一局