memmemmy Web2Go 對戰棋譜明細
循環之圓 vs 飛天小神鼠 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 48649 循環之圓 飛天小神鼠 2006-11-29 B+1 3/4子 284 第1屆TOM冠軍戰第3、4周B組八強賽