memmemmem Web2Go 對戰棋譜明細
橋本宇太郎 vs 加藤信 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 8160 加藤信(52) 橋本宇太郎(38) 1943-02-19 W+R 174 第2屆_日本本因坊戰_循環賽-31
2 8115 加藤信(48) 橋本宇太郎(34) 1939-10-26 W+R 102 Uchikomi Win & Continue sponsored by Yomiuri Shinbun
3 8112 橋本宇太郎(34) 加藤信(48) 1939-09-10 0 261 Uchikomi Win & Continue sponsored by Yomiuri Shinbun
4 8090 橋本宇太郎(33) 加藤信(47) 1938-05-25,26 B+R 111 Oteai, Spring Session
5 8080 加藤信(46) 橋本宇太郎(32) 1937-11-09 B+R 221 Nihon Ki-in Class A Win & Continue
6 8075 加藤信(46) 橋本宇太郎(32) 1937-09-15 W+R 158 Exemplars Eight Strongest Tournament sponsored by Asahi Shin
7 8031 橋本宇太郎(30) 加藤信(44) 1935-11-17 B+R 217 2nd Japan Igo Championship sponsored by Osaka Mainichi and T
8 8025 橋本宇太郎(30) 加藤信(44) 1935-08-17 B+R 177 Win & Continue sponsored by Jiji Shinpo
9 8011 橋本宇太郎(29) 加藤信(43) 1934-10-24 B+R 67 Oteai, Autumn session
10 7985 橋本宇太郎(28) 加藤信(42) 1933-03-08,09 B+R 119 Oteai, Spring Session
11 7968 橋本宇太郎(26) 加藤信(40) 1931-06-24 W+6 227 Special game sponsored by Yomiuri Shinbun
12 7963 橋本宇太郎(26) 加藤信(40) 1931-03-11,12 B+R 181 Oteai, Spring Session
13 7946 橋本宇太郎(25) 加藤信(39) 1930-03-05,06 W+2 255 Oteai, Spring Session
14 7940 橋本宇太郎(24) 加藤信(38) 1929-11-20,21 B+1 273 Oteai, Autumn Session
15 7911 橋本宇太郎(22) 加藤信(36) 1927-07 B+R 127 Kido High Dans vs. Young Players Win & Continue
16 7898 橋本宇太郎(21) 加藤信(35) 1926-12 B+R 113 Game sponsored by Kido
17 7876 橋本宇太郎(19) 加藤信(33) 1924-04-05 B+R 180 Hoensha Win & Continue