mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
Sorin Gherman vs insei C class 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 217 Sorin Gherman insei C class 1994-03-27 W+3.5 156 C class tournament