memmemmem Web2Go 對戰棋譜明細
陳嘉銳 vs 牛之濱撮雄 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 56508 陳嘉銳 牛之濱撮雄 0000-00-00 B+R 209 第43屆_日本關西棋院第一位決定戰_一回戰-3